advokátní kancelář JUDr. Kamil Mattes
Váš advokát v Moravském Krumlově, Ivančicích a Pohořelicích
RYCHLE
EFEKTIVNĚ
Znakem naší advokátní kanceláře je kromě příznivých cen za právní služby i rychlost, efektivnost a flexibilita poskytovaných služeb.
PŘEVODY
NEMOVITOSTÍ
Zajistíme převod Vaší nemovitosti na katastru nemovitostí – darovací smlouvy, kupní smlouvy a jiné.
RODINNÉ
PRÁVO
Kompletně vyřešíme Vaše rozvodové řízení, výživné na děti či manžele, vypořádání majetku po rozvodu a jiné.
VYMÁHÁNÍ
POHLEDÁVEK
Provádíme vymáhání pohledávek, hledáme řešení, abyste získali své peníze co nejdříve a s nejnižšími náklady.

CENY ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB

Usilujeme o to, aby naše právní služby byly nejen kvalitní, ale také cenově dostupné. Jsme si vědomi, že na naše služby vynakládáte své peníze, vážíme si toho, že jste si nás vybrali a vždy se snažíme přinést Vám řešení, které pro Vás bude finančně přijatelné. Cena za právní služby je většinou určena smluvně po dohodě mezi advokátem a klientem a reflektuje několik ukazatelů – hodnotu věci, obtížnost věci, nutnost využití cizího jazyka či jiné specifické požadavky klienta. Znakem naší advokátní kanceláře je kromě příznivých cen za právní služby i rychlost, efektivnost a flexibilita poskytovaných právních služeb. Za rychlé vyřízení věci či za jednání v sídle Vaší společnosti se nezvyšuje cena za právní služby, je to pro nás samozřejmostí.

Pokud mezi klientem a advokátem nevznikne dohoda o smluvní odměně, využívá se odměna mimosmluvní, která je advokátům stanovena vyhláškou MS č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), která stanoví odměnu za jeden úkon právní služby a stanoví rovněž co tímto úkonem právní služby je.

Naše odměny se však pohybují ve většině případů pod hodnotou advokátního tarifu, proto využíváme mimosmluvní odměny spíše výjimečně, jelikož jejich využití (zvláště u vyšší hodnoty věci) bývá pro klienta nevýhodné. Snažíme se odměnou vždy reflektovat výše uvedená hlediska a teze naší advokátní kanceláře.

Smluvní odměnu lze klientovi určit formou:

 • úkonové odměny, kdy je stanovena pevná částka za jeden úkon právní služby a je určeno, co je tímto úkonem (zde většinou vycházíme právě z výše uvedeného advokátního tarifu, konkr. § 11), zároveň je klientovi sdělen pravděpodobný počet úkonů, které budou ve věci vykonány.
 • časové odměny, kdy je stanovena pevná částka za každou časovou jednotku a opět je stanoven pravděpodobný časový rozsah dané věci, při překročení tohoto rozsahu je klient informován.
 • pevnou částkou za vyřízení celé věci – tuto odměnu preferujeme při krátkodobé činnosti pro klienta, která spočívá v jednorázové právní pomoci, např. jde o sepsání smlouvy a její vložení do katastru nemovitostí, kontrolu a připomínky ke smlouvám apod.
Máte problém? Jsme zde pro Vás!
sjednat schůzku položit dotaz

Speciální nabídka pro firmy, podnikatele a obce

Firmám, podnikatelům či obcím nabízíme rovněž možnost dlouhodobější spolupráce při zpracování celé jejich právní agendy, a to na základě uzavřené písemné smlouvy.

Tato dlouhodobá spolupráce má pro klienty několik výhod – mají k dispozici svého stálého právního zástupce, který již zná prostředí jejich firmy či podnikání a dokáže tak některým právním problémům i předcházet. Jde o spolupráci cenově výhodnou pro obě strany, klient platí advokátovi stálou měsíční odměnu, která je však výrazně nižší, než kdyby si sjednával právní zastoupení advokátem pro každý případ zvlášť nebo by zaměstnával svého vlastního právníka.

Měsíční odměna advokáta při dlouhodobějším právním poradenství a zastupování se určí podle toho, jaké právní služby a jaký rozsah služeb klient požaduje. Tato spolupráce je pro klienta výhodná, i když využívá či by využíval služeb advokáta méně než jednou za měsíc, jelikož odměna při dlouhodobé spolupráci s naší advokátní kanceláří se pohybuje již od částky 2.500,-Kč bez DPH.

Níže pro Vaši informaci uvádím orientační výši odměn naší kanceláře u nejběžnějších právních problémů klientů. Přesná výše odměny za právní služby nebo její výpočet, Vám bude sdělena před započetím poskytování právních služeb. Do odměny advokátní kanceláře nejsou započteny hotové výdaje, které v průběhu poskytování právních služeb vzniknou (cestovné, platba kolků, poplatků aj.), k odměně se připočítává rovněž režijní paušál dle vyhlášky č. 177/1996 Sb.. Advokátní kancelář JUDr. Kamila Mattese je plátcem DPH, všechny níže uvedené ceny jsou již včetně DPH.

Orientační rozpětí výše odměny advokátní kanceláře JUDr. Kamila Mattese u nejčastějších poskytovaných právních služeb činí:

 • jednorázová konzultace 500,-Kč
 • kupní smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí, zastupování v řízení u KN, ověření podpisů od 2.000,-Kč za vyřízení věci
 • darovací smlouva, návrh na vklad do KN a zastupování v řízení u katastru nemovitostí, ověření podpisů od 2.000,-Kč za vyřízení věci
 • sepis dalších běžných smluv – nájemní s., s. o půjčce, s. o dílo aj. od 1.500,-Kč za vyřízení věci
 • rozvodové řízení – návrh na rozvod, úpravu výchovy a výživy k nezl. dětem, zastupování u soudu od 1.200,-Kč za úkon
 • vypořádání společného jmění manželů před rozvodem či po rozvodu manželství od 2.400,-Kč za vyřízení věci
 • zastupování ve věci zvýšení či snížení výživného, stanovení výživného nebo úpravy styku s nezl. dítětem od 1.200,-Kč za úkon
 • zastupování podezřelého či obviněného v trestním řízení dle adv. tarifu či dohody
 • zastupování v přestupkovém řízení či jiném správní řízení od 1.200,-Kč za úkon
 • sepis žaloby, zastupování u soudu, odvolání, dovolání a jiné dle hodnoty věci a dohody
 • jiné právní věci dle dohody s klientem či dle advokátního tarifu
 • sepis návrhu na soudní oddlužení (tzv. osobní bankrot) od 3.600,-Kč za vyřízení věci

Advokátní kancelář JUDr. Kamila Mattese nabízí rovněž ověřování podpisů.
Kontaktujte nás
Advokátní kancelář JUDr. Kamil Mattes Telefon:+420 776 636 647
E-mail:advokat@akmattes.cz
ID dat. schránky:cjegwi2
On-line:Kontaktní formulář
Vizitku naší advokátní kanceláře si můžete vytisknout zde.
Moravský Krumlov
Smetanova 167, 672 01 Mor. Krumlov
Po a Čt: 13:00 - 18:00
Út a St: 08:00 - 12:00
Ivančice
Palackého nám. 8, 664 91 Ivančice
Út a St: 13:00 - 18:00
Čt: 08:00 - 12:00
Pá: 08:00 - 14:00
Pohořelice
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Úřední hodiny po telefonické domluvě
Moravský Krumlov Ivančice Pohořelice
© 2010-2024 AK Mattes
Vytvořil a provoz zajišťuje WEBHIT®